Centrum zprostředkování
simultánního přepisu

logo přepisu České unie neslyšících
czsp-napis.gif, 5,2kB
logo simultánního přepisu

Podpora převodem, PaySec a DMS

sbírka je dočasně pozastavena a bude aktivována na začátku roku 2014
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS PREPIS
na telefonní číslo 87 777.

Nově můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK PREPIS na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.Cena DMS je 30 Kč, Centrum zprostředkování simultánního přepisu obdrží 27 Kč.Simultánní přepis mluvené řeči je optimálním dorozumívacím prostředkem pro ohluchlé a těžce nedoslýchavé osoby, jejichž mateřštinou je čeština a které nekomunikují pomocí znakového jazyka. Zatímco v řadě vyspělých zemí jde o běžnou službu, v ČR ji poskytuje jedině Česká unie neslyšících.

ČUN uskutečnila díky zejména grantům Nadace Vodafone ČR od září 2008 do konce března 2011 celkem 246 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu, od jednání na úřadech, u soudu, přes přednášky, semináře, kulturní a společenské události až po velké konference s několika stovkami účastníků. Postupně získala ve spolupráci s organizací Interinfo, která školí rychlopísaře, dostatečně široký okruh spolupracujících přepisovatelů, mezi nimiž je i několik mistrů světa v rychlopsaní. Zvlášť důležité byly přepisy soudních jednání, díky kterým se lidé se sluchovým postižením, odkázaní dříve pouze na nespolehlivé odezírání, stali rovnoprávnými účastníky soudního řízení.

V srpnu 2010 ČUN ustavila a zaregistrovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí Centrum zprostředkování simultánního přepisu (www.eprepis.cz) jako poskytovatele sociálních služeb. MPSV však v dotačním řízení pro rok 2011 neposkytlo Centru ani korunu dotací a tím zcela ochromilo poskytování této služby, kterou v roce 2010 využilo více než 3000 uživatelů z celé republiky. Desítky tisíc lidí se sluchovým postižením tak ztrácejí šanci k začlenění do společenského života.

Peníze získané ze sbírky by měly umožnit zachování této služby, byť v omezeném rozsahu, a poskytování simultánního přepisu mluvené řeči alespoň v nejnaléhavějších situacích.

Letáček na podporu Centra zprostředkování simultánního přepisu ve formátu PDF.

Pomoci nám můžete i tím, když si na své stránky přidáte některý z bannerů,
jenž se bude odkazovat na tuto stránku.


czsp-206-210.gif, 6,6kB
kód

<!--czsp-->
<a href="http://czsp.cun.cz/index.php?clanek=21" target="_blank"
title="Pomoc osobám se sluchovým postižením formou DMS">
<img src="http://czsp.cun.cz/i/czsp-206-210.gif" alt="czsp-206-210.gif, 6,6kB"
title="Pomoc osobám se sluchovým postižením formou DMS"
height="210" width="206" style="border: 0"></a>
<!--/czsp-->


300×100 px
czsp-300-100.gif, 6,6kB
kód

<!--czsp-->
<a href="http://czsp.cun.cz/index.php?clanek=21" target="_blank"
title="Pomoc osobám se sluchovým postižením formou DMS"><br>
<img src="http://czsp.cun.cz/i/czsp-300-100.gif" alt="czsp-300-100.gif, 6,6kB"
title="Pomoc osobám se sluchovým postižením formou DMS"
height="100" width="300" style="border: 0"></a>
<!--/czsp-->468×60 px
czsp-468-60.gif, 6,6kB 

kód

<!--czsp-->
<a href="http://czsp.cun.cz/index.php?clanek=21" target="_blank"
title="Pomoc osobám se sluchovým postižením formou DMS">
<img src="http://czsp.cun.cz/i/czsp-468-60.gif" alt="czsp-468-60.gif, 6,6kB"
title="Pomoc osobám se sluchovým postižením formou DMS"
height="60" width="468" style="border: 0"></a>
<!--/czsp-->


468×60 px
czsp_dms_prepis_468-60.gif, 6,7kB

kód

<!--czsp-->
<a href="http://czsp.cun.cz/index.php?clanek=21" target="_blank"
title="Pomoc osobám se sluchovým postižením formou DMS">
<img src="http://czsp.cun.cz/i/czsp_dms_prepis_468-60.gif"
alt="czsp_dms_prepis_468-60.gif, 6,7kB"
title="Pomoc osobám se sluchovým postižením formou DMS"
height="60" width="468" style="border: 0"></a>
<!--/czsp-->

tisk

optimalizace PageRank.cz