Centrum zprostředkování
simultánního přepisu

logo přepisu České unie neslyšících
czsp-napis.gif, 5,2kB
logo simultánního přepisu

Veřejný závazek

Poslání organizace:
Posláním Centra zprostředkování simultánního přepisu (dále jen CZSP ČUN nebo CZSP) je
napomáhat v naplňování ustanovení zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech
neslyšících a hluchoslepých osob ve znění zákona č. 384/2008 § 6 odstavce 5 poskytováním
„písemného záznamu mluvené řeči jako převodu mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase“.

Poslání služby:
CZSP ČUN poskytuje službu simultánního přepisu mluvené řeči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám se sluchovým postižením po celé ČR a tím předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její seberealizaci a k vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti.
Cíle:
Naším cílem je umožnit všem našim sluchově postiženým uživatelům po celé ČR, kteří potřebují ke komunikaci se slyšícím okolím simultánní přepis mluvené řeči, aby měli k této službě co nejpohodlnější přístup, aby jim byl přepisovatel zajištěn vždy, kdy si jej vyžádají, a stali se tak plnohodnotnými účastníky společenského dění. Zároveň je důležité, aby přepisovatel za odvedenou prácí dostal odpovídající odměnu.
Cílová skupina:

 •  neslyšící, ohluchlí a nedoslýchaví občané preferující při komunikaci se slyšícím okolím simultánní přepis mluvené řeči
 • slyšící občané, kteří potřebují s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými lidmi komunikovat
 •  přepisovatelé mluvené řeči

Typy poskytovaných služeb:

 • simultánní přepis s přepisovatelem na místě,
 • on-line simultánní přepis s přepisovatelem na dálku prostřednictvím internetu či jiné komunikační architektury,
 • on-line simultánní přepis s automatickým rozpoznávacím softwarem CZSP prostřednictvím internetu a s následnou opravou korektorem (v budoucnu).

Všechny tyto služby jsou pro účely CZSP označovány pojmem „simultánní přepis“.

 • služba je terénní
 • jejím obsahem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pro uživatele je bezplatná (v míře závislé na získaných dotacích, grantech a dalších finančních zdrojích)

Zásady pro poskytovanou službu:

 • etický a rovnocenný přístup k uživatelům
 • respektování individuálních potřeb uživatelů
 • dodržování lidských práv a svobod
 • podpora sociálního začleňování uživatelů

tisk

optimalizace PageRank.cz